فعالیت مجدد خبرگزاری دزک نیوز


خبرگزاری دزک نیوز که جدیدترین اخبار سرزمین بلوچستان و جهان را اطلاع رسانی میکند ، در آدرس جدید به فعالیت خود ادامه میدهد.
لذا از تمام دوستان گزارش میشود در انتشار آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز همکاری نمایند.
آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز
http://dizaknews.blogspot.com

۱ نظر:

  1. هلاکت سه گروگان از افسران پایگاه شکاری کنارک
    آهوران نیوزبه گزارش اخبار به دست امده از مردم بومی سرباز: پس از عمليات موفق آميز مبارزان در شهرستان سربــاز و به گروگان گرفتن تعدادی از افسران شکاری کنارک که بعد از این عملیات نیروهای رژیم به وسیله مخبران وطن فروش به یکی از پایگاههای جنبش مقاومت مردمی از هوا و زمین ، حمله کردند وبا دفاع دلیرانه مبارزین مواجه شدند و در این درگیری سه نفر از گروگان ها هلاک شدند سه نفر از مخبران رژیم که سرکرده مخبران رژیم در بلوچستان بودند، در این درگیری شدید زخمی شده اند

    همچنین در این درگیری دهها بسیجی و سپاهی هلاک شدند مردم بومی سرباز براین گوه هستند که با چشمان خودشان لاشهای مزدوران رژیم و سه افسر گروگان شده را دیده اند و در این درگیری اکثر شرکت کنندگان مخبران محلی رژیم اخوندی بوده اند
    این رژیم اخوندی برای سرپوش نهادن این عملیات موفق دست به هر نیرنگ ودروغگوی زده تا عملیات مبارزان را شکست خورده نشان دهد اما باتکذیب سخنان یکدیگربا رسانه ها درمورد عملیات مبارزین بلوچ اخبارهای متفاوت ومتانقضی را به اطلاع مردم میرساندند ولی مردم وملت بلوچ بر نیرنگ و دورغهای این رژیم اگاهی کامل دارند همچنان این عملیات شکستی برای این رژِیم میباشد

    پاسخحذف

از تمامی دوستان محترم متشکریم