معرفی مخبران بزرگ طایفه شه بخش


بسم الله الرحمن الرحیم شاهین بلوچستان:اسم تعدادی از جنایتکاران دین فروش که بخاطر پول خون برادرانشان را می ریزند.به امید الله (ج)در اولین فرصت به درک واصل می شوند .1_حاجی تاج محمد شه بخش :فرزند محمد حسن2_سردارمحمد شه بخش3حاجی کریم شه بخش : فرزند رحمت خان4_نوک بنده شه بخش 5اکبر شه بخش :فرزند فیض محمد اینها کسانی هستند که به خاطر پول دین و ناموسشان را می فروشند ودستهایشان به خون صدها جوان بلوچ الوده استخون برادرانشان را به خاطر پول می ریزند فکر می کنند روز قیامت با پول می شه جواب الله را داد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم