تصویر شهيد عبدالباسط ريگي یکی از عاملان عملیات استشهادی اخیر زاهدان با مجري برنامه تلويزيونيهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم