استشهادیاستشهادی
آری این است نصرت الهی که کاخ وکوخ فرعونیان زمان را به لرزهدرمی آوردوطوفانهای بی سایه اودشمنان راهمچون رعد درمی نوردندآری جوانان امت اسلام بیدارشده اندآری جوانان امت محمدی بیدار شده وهرکدام بسان اتمی است که بههرسو وبه هرکجا شلیک شودآری با تخریب دارالعلوم وهتک حرمت قرآن مجید این کتاب هدایت گرواعدام ودستگیری علماوجوانان دیگرنیازی به زنده ماندن نیستمادرم من فرزندتوبه امید قرآن زندگی می کردماما دیگرتحملی نیستآری جان من از قرآن خدا بهترکه نیستپس این جان رافدای خداوقرآن می کنم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم