مهرت هميشه باشد در قلب هر مسلمان
اي سرورم عزيزم شهید عبدالمالك جان

محبوب گر بباشد هر كس به نزد الله
اورا دهدمصيبت ان رب پاك ومنان

جنت دهد عوض او پاداش به عبد مومن
سختي دهد فزون رتبه به مرد ايمان

هرگز مباش اينك در دل حزين و نالان
الله خودش بداند بهتر ز ما و ايشان

گر حكمت الهي ايجاب كرده اكنون
خير است هرچه ايد از سوي ذات رحمن

ديگر مخواب هرگز وقت سحر برادر
دعا بكن تو هر دم بااشك چشم گريان

الله بكن مدد تو بر يار خود اميرم
نصرت بكن دوباره جندخودت فراوان

سرباز دين اسلام برخيز بار ديگر
الله اكبرت را ديگر بگو با ايمان

ظالم شود ذليل و خوار وزبون بگردد
همت كنيم اگر ما ديگر به لطف يزدان

كوتاه كن سخن را اي احقر اي مهاجر
بگو خدا خدايا نصرت کن محمدجان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم