فضیلت شهید


شهادت مقام و رتبه ای است بسیار بلند و این مقام و رتبه نصیب کسانی خواهد شد که کامیابی همیشه برای آنان مقدور و نوشته شده است
(حضرت مقدام بن معدی (رض
:روایت می کند که رسول الله(ص) فرمودند
برای شهید شش ویژگی در نزد الله(ج) وجود دارد
هنگام ریختن اولین قطره خونش تمامی گناهانش بخشیده می شود
منزل و جایگاهش در بهشت به او نشان داده می شود
از عذاب قبر و هول وهراس بزرگ روز قیامت در امان خواهد بود
برسرش تاج عزت نهاده می شود،تاجی که یکی از یاقوت های آن بهتراست از دنیا و آن چه در آن است
هفتاد و دو حور بهشتی که چشمان بزرگ دارند به عقد او در خواهند آمد
برای هفتاد نفر از خویشاوندانش شفاعت خواهد کرد
رواه ترمزی

الله سبحان و تعالی به همه کسانی که در راه حق هستند
شهادت مخلصانه نصیب بفرماید
آمین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم