نامه ای از جوانان بلوچ

نامه ارسالی: خامنه اي تو در دنيا چهره يي تروريستي و تحت پيگرد بين المللي براي جنايت و تروريسم و در نزد مردم ايران و ملل تحت ستم در ايران بعنوان يک جنايتکار جنگي و تحت پيگرد مردم می باشی و مي داني که اگر بدون محافظ و اسکرت از خانه خود بيرون روي مردم با چوب و سنگ و چماق دمار از روزگار سياهت در مي آورند و اينها همگي بخش کوچکي از مفسد في الارض بودن تو را ميرساند.
تو بخوبی باخبري زیرا نوکران دزد و جنايتکارت به تو گفته اند که آخرين روزهايت هست که مي گذراني و اين تهديدهايت براي فرزندان ديار حماسه و شهادت بلوچستان، هیچ اثری ندارد .
اي خامنه اي تو حتي نزد شيعيان و در همان تهران چهره اي منفور هستي، مگر نمي داني همان مردم چقدر به خون تو تشنه اند؟! مثلا با اين اراجيف ماليخوليايي مي خواهي حکم حکومتي داده باشي يا فتواي شرعي؟!؟!
اگر همه مزدورانت را به بلوچستان بفرستی نیز فایده ای ندارد. فرزندان بلوچستان و مردم دلاور اين سرزمين به تو اعلام جنگ کرده اند، به تويي که سي سال است با سیاستهای ننگین رژیمتان با این مردم محروم و مظلوم جنگیدید!! اما ديگر تا سرنگوني رژيم ديکتاتوري و فاشيسم مذهبي تو و محاکمه تو و نوکرانت به عنوان نسل کشي و جنايت عليه بشريت چیزی باقی نمانده است. تا آنروز، نهضت آزاديخواهي در ايران متوقف نخواهد شد. و باید متحمل ضربات سهمگين و مقتدرانه از جانب فرزندان بلوچستان باشيد.
به مزدورانت در تهران و بلوچستان بگو، فرزندان ديار حماسه و شهادت ذره اي ترديد در راهشان در سرنگوني تو نمي کنند و اين را بدان ديگر نمي تواني به حکومتت ادامه دهي و روز بروز مي بيني که چطور خوار و درمانده تر مي شوي و تهديد و ارعاب تو اصلا و ابدا نه تنها چاره ساز نخواهد بود بلکه به همه مبارزان راه حق و انسانيت، در راه سرنگوني تو و رژيمت نيرو، اتحاد و انسجام خواهد داد و فروپاشي نظام تروريستي و جهل را تسريع خواهد کرد پس هر چه بيشتر تهديد کني بهتر است.
تو در حال سپری کردن روزهاي آخرينت هستی و هر روز شاهد خفت و درماندگي بيشتر خود خواهي بود و مي داني که فرزندان بلوچستان تا به کجا پيش رفته اند و اين فرزندان مومن و غيور بلوچستان را مثل شما فاشيستها عادت شعار دادن نيست و با صبر و تدبير و خونسردي در عمل به تو نشان مي دهند و همچون گذشته هر بار با ضربات سهمگين تر و مهلکتر، دنيا را انگشت به دهان مي کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم