گزینه های اسرائیل برای حمله به ایران


مقاله ای از لس آنجلس تایمز:گزینه حمله نظامي به تاسیسات اتمي ایران همواره روی میز بوده است. چه روي میز، چه زیر میز و چه خارج از آن احتمال حمله به ایران در پشت صحنه حضور داشته است و کلمه حمله نه به مفهوم عادي آن بلکه بعنوان یک توانایي فوق العاده بکار مي رود.
پرزیدنت اوباما در مصاحبه اخیرش با تلویزیون اسرائیل گفت که احتمال اتمي شدن ایران غیر قابل قبول است و این موضوع، موضوع اصلي سیاست خارجي آمریکا در 18 ماه اخیر بود. او به کانال دو تلویزیون اسرائیل گفت: "ما همچنان باب گفتگو با ایران را باز گذاشته ایم اما من به شما اطمینان مي دهم که گزینه هاي دیگر را هم مد نظر دارم."
باز هم میز مذاکره؟ این میز مذاکره متعلق به چه کسي است؟
اسرائیل به درستي احساس مي کند که مورد تهدیدد برنامه هاي اتمي ایران قرار گرفته است اما مدام اصرار دارد که دیگران هم مورد این تهدید قرار دارند. اسرائیل مي گوید که مجامع بین المللي و نه خود اسرائیل باید براي متوقف کردن این برنامه ها تلاش کنند. این نشان مي دهد که اگر عرصه تنگ شود اسرائیل منتظر نمي ماند تا دیگران به دفاع از آن بیایند.
نظر سنجي اخیر موسسه تحقیقاتي پیو نشان داد که اکثر آمریکایي ها از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمي ایران حمایت مي کنند. بقیه ارقام حاکي از آن است که اکثر راي دهندگان با ایران اتمي مخالف هستند و با وجود این که در این نظرسنجي مشخص نشد که چه تعدادی اما تعداد موافقان بررسی اقدام نظامي علیه ايران نيز کم نبوده است.
اوباما در جواب این که این نگراني وجود دارد که اسرائیل خودش به ایران حمله کند، گفت که او گمان مي کند که رابطه آمریکا و اسرائیل آنقدر مستحکم است که هیچ کدام از ما قصد غافلگیر کردن همدیگر را نداریم اما تلاش مي کنیم تا یکدیگر را در مورد نگراني هاي مشترک آگاه کنیم و این رویکردي است که آقاي نتانیاهو هم به آن پایبند است.
در گزارش جدید گروه تحقیقاتي اکسفورد آمده است که احتمال حمله اسرائیل به ایران به شدت رو به افزایش است و در این گزارش احتمال داده شده است که در خاورمیانه این احساس وجود داشته باشد که حمله اسرائیل به ایران با آگاهي و تایید و همکاري آمریکا صورت مي گیرد. پس این سووال که چه کسي در راس میز قرار دارد بي مورد است ترکش هاي آن همه جا پخش خواهد شد.
تحلیلگران موسسه تحقیقات امنیت ملي، اتاق فکري در تل آویو، معتقدند که این روند آغاز شده است. مثل همیشه روش دیپلماسي غرب به بن بست خورده است. پیشرفت برنامه هاي اتمي ایران آنقدر مشخص است که مجامع بین المللي موضعگیري هاي واقعي تري مي کنند و اظهاراتشان تند تر شده است. دانشمندان درباره احتمال وقوع جنگ حرف مي زنند و برخي از آنان مثل امیلي لاندو و افرائیم اسکولاي صحنه را چنین ارزیابي مي کنند: "برخي مي کوشند زمينه را برای سرزنش کردن اسرائيل به سبب فشار آوردن به آمريکا براي حمله نظامي به ايران مهيا سازند."
گروه مسئوليت براي جلوگيری از ائتلاف معتقد است ايران بحث همه میز هاي مذاکره است و مسئله فقط تهديد هسته اي اين کشور نيست. ايروين کاتلر از نمايندگان پارلمان کانادا و وزير دادگستري سابق اين کشور هفته گذشته يک گزارش 200 صفحه اي تحت عنوان خطر يک ايران هسته اي نسل کش و ناقص حقوق بشر مسئوليت براي جلوگيری از ائتلاف دراسرائيل ارائه داد که در آن هشدار مي دهد که تمرکز صرف بر مسئله هسته اي موجب شده است تهديدهاي ديگر مانند تحريک به نسل کشی و سرکوب داخلی درايران به چشم نيايند. اين گزارش به تائيد صد حقوقدان و کارشناس برجسته و رهبران و مدافعان حقوق بشر رسيده و در آن يک نقشه راه هیجده ماده اي براي مواجهه با ايران پيشنهاد شده است.
در کنار ميزها روزنه هايي نيز هستند؛ روزنه هاي فرصت که باز و بسته مي شوند و با جابجايی شن هاي ژئوپوليتيک حريم هاي هوايي نيز باز و بسته مي شوند و برگ های سناريوهای محتمل مختلف را ورق مي زنند.
در گزارش ويژه اي که هفته گذشته در کانال دو تلويزيون اسرائيل پخش شد،سناريوهاي مختلف حمله همراه با تصاوير جذاب گرافيکی تشریح شد. براي آنهايي که به عبری آشنا نيستند گزينه هاي اصلي به ترتيبي که در کليپ آمده است و بر اساس محتمل ترين تا بعيدترين به این صورت آمده است:
- از اسرائيل تا عربستان سعودي و از آنجا تا ايران. فاصله 1600 کيلومتر. سوختگيري بر فراز خاک عربستان. تنها سناريويي که در آن اسرائيل بايد مجوز عبور از حريم هوايي تنها يک کشور را به دست آورد.
- از اسرائيل به اردن و سپس به ايران. فاصله 1600 کيلومتر. سوختگيري بر فراز خاک عراق و نه چندان دور از مرز اين کشور با ايران. اسرائيل بايد مجوز عبور از حريم هوايي دو کشور را کسب کند.
- از اسرائيل به اردن سپس به عربستان و از آنجا به ايران. فاصله 2000 کيلومتر. سوختگيري بر فراز خاک عربستان در نزديکي مرزهاي اين کشور با عراق و کويت. گزارش هاي اخير که حاکي بود عربستان سعودي مجوز خاموش به اسرائيل برای استفاده از حريم هوايي اين کشور داده است، تکذيب شد.
- از اسرائيل به سوريه سپس به ترکيه و از آنجا به ايران. فاصله 1800 کيلومتر. سوختگيري بر فراز جنوب شرقي ترکيه، نزديکي مرزهاي اين کشور با عراق و ايران. با توجه به روابط پرتنش اسرائيل با ترکيه استفاده از حريم هوايي ترکیه بعید به نظر مي رسد.
- از اسرائيل به سوريه سپس به عراق و از آنجا به ايران. فاصله 1500 کيلومتر. سوختگيري بر فراز شمال عراق. گزارش مي گويد اين يک راه ميانبر اما بسيار نامحتمل است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم