٭تر اگر صبوری شود دستیار٭
٭بدست آوری دولت پایدار٭
٭صبوری بودکار پیغمبران٭
٭صبوری کشاید در کام جاں٭
٭کہ جزصابری نیست مفتاح آں٭
٭صبوری براردمراد دولت٭
٭کہ ازعالمان حل شود مشکلات٭
٭صبوری کلید در آرزوست٭
٭کشاءندہ کشور آرزوست٭
٭صبوری بہرحال اولا بود٭
٭کہ در ضمن آں چند معنی بود٭
٭رنج و بلا رستگاری دھد٭

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم