رژیم به سوی فروپاشی


رژيم ديکتاتوري و فاشيستي تهران پس از اسارت رهبر انقلابي بلوچستان شهيد امير حاج عبدالمالک بلوچ، از ايشان بصورت گروگاني و برگ برنده اي بر ضد مردم بلوچ و مبارزان قصد استفاده داشت و خواست و قضا و قدر الهي فراتر از اين بود و رهبر فرزانه تحت شکنجه به شهادت و سعادت رسيدند و حتي رژيم با برگزاري نمايشنامه هاي ساختگي حتي خواست از رهبر شهيد براي تبليغات بر ضد دشمنان خارجي خود استفاده کند و به همين منظور تلاشهايي بيهوده و مضحکي انجام داد ولي در اين زمينه هم ناکام ماند و دستش به هيچ جا بند نشد و حالا که در داخل و خارج درمانده است و برگ برنده اي هم در دست ندارد، نمي داند رسوايي خود را که با اين همه مخارج هنگفت ادعاي ابرقدرتي داشت را چگونه مهار کند. اين که در برابر عمليات معمولي مبارزان از فرومايه ترين تا پست ترين مهره هاي نظام به صدا درآمدند و باز بر همان خيال باطل خود فکر مي کنند با دستگيري و اعدام مردم شايد بتوانند اقتدار خود را به نمايش بگذارند با اينکه مي دانند مبارزان و مدافعان بلوچستان تا کجا پيش رفته اند و خنجرشان بر روي شاهرگهاي حياتي نظام اخونديست، به نوعي بر اين باورند که شايد از اين طريق بتوانند راهي يا کاري بازدارنده انجام دهند از حملات سهمگيني که نمي دانند از کدامين ناحيه دريافت خواهند کرد اما يقين دارند که دريافت خواهند کرد و قطعا از هر مورد مهلکتر هم خواهد بود. از اين جنايتکاران رژيم بايد پرسيد در عمر ناميمون خود شمايان کم ظلم و تعدي بر مردم ايران و خصوصا بر اهل سنت و ملت بلوچ و اقليتهاي ديگر نکرده ايد که اين کارهايتان بتواند نقش بازدارندگي داشته باشد و تنها راه براي بازدارندگي از ظلم و ستم شمايان سرنگوني شماست و اين راه فقط پايانش در فروپاشي شما فاشيستهاي تروريست است و آن موقع است که همه از بلوچ ،کرد،آزري ، عرب ، فارس و ... نفس راحتي خواهند کشيد و آنان که از همه چيز خود گذشته اند و خوشي و آسايش خود را فداي روزي کرده اند که ديگران طمع و ثمره آسايش و آزادي را ببينند، فکر اين روزها را هم کرده اند و فرزندان مبارز و مدافع بلوچستان نشان داده اند که ديگر هيچ تعدي و ستم مزدوران خامنه اي را بي پاسخ نخواهند گذاشت و نهضتي که رهبر انقلابي بلوچستان بنا نهاد را تا سرمنزل پيروزي و سعادت ادامه خواهند داد و اين نهضت همانطور که تا بحال نشان داده است که اين رژيم حبابي روي آب است و فقط حياتش بر تبليغات دورغين است و لا غير ،سبب خواهد شد که در جاي جاي ايران آزاديخواهان نيرو بگيرند و کم و بيش ما شاهد خيزش و تسريع در اتحاد و انسجام مبارزان در ديگر جاهاي ايران هستيم. به هر حال اين رژيم همانطور که خود متوجه است در طوفان سرنگوني و فروپاشي قرار گرفته است و در تقلاست که شايد بتواند به گونه اي اين طوفان را پشت سر نهد ولي زهي خيال باطل و اين بار نه خودش و نه مزدوران اجيرش راه به جايي نخواهند برد و قطعا محکوم به شکست است و سرنگون خواهد شد و سرمداران مومن و دلاور بلوچستان تا همانروز مبارزه را ادامه خواهند داد و هر بار ضربات مهلکتري بر پيکره پوسيده نظام آخوندي وارد خواهند کرد و هر ندانم کاري رژيم باعث خواهد شد تا مبارزان هوشيارانه و دقيق تر از پيش به پيش روند.
يا شهادت يا سعادت ميريونس بلوچ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم