جهاد


تعريف جهاد[1]
جهاد از (جهد) گرفته شده و به معني طاقت و مشقت است. گفته مي‌شود (جاهد يجاهد جهادا و مجاهدة) يعني تمام تلاش و توانائي خود را به کار برد و در جنگ با دشمن و دفاع از خود مشقات زيادي را تحمل کرد.
جهاد تنها زماني جهاد حقيقي ناميده مي‌شود که هدف از آن کسب رضاي خدا و اعلاي کلمه الله و به اهتزاز درآوردن پرچم حق، و از بين بردن باطل، و بذل جان در راه رضامندي خدا باشد، و اگر هدف از جهاد اهداف دنيوي ديگر غير از موارد گفته شده باشد، جهاد حقيقي ناميده نمي‌شود.
پس هر کس به منظور کسب مقام يا بدست آوردن غنيمت يا نشان دادن شجاعت يا رسيدن به شهرت، بجنگد، هيچ اجر و پاداشي نزد خدا ندارد :
از ابوموسي روايت است : مردي نزد پيامبرr آمد و گفت : کسي به خاطر غنيمت مي‌جنگد و ديگري بخاطر شهرت، و کسي ديگر به خاطر نشان دادن مقامش، کداميک در راه خدا است؟ پيامبرr فرمود : (من قاتل لتکون کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)
[2] «کسي که به خاطر اعلاي کلمه الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است».
(*) مباحث اين بخش را مي‌توانيد در کتابم (الحرب والسلام في الإسلام في ضوء سوره محمد) که رساله‌ي فوق ليسانسم است، بطور تفصيلي مطالعه نماييد.
[1]) فقه السنة (40، 27/3).
[2]) متفق عليه : خ (2810/27/6)، م (1904/1512/3)، د (2500/193/7)، ت (1697/100/3)، جه (2783/931/2).

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم