مردان خدا چه با صفامی میرند


مردان خدا چه با صفامی میرندجان داده ودر راه خدا می میرندای خوشا بافرق خونین در دیار یار رفتنسرجدا پیکر جدا در محضر یار رفتنخرم آنروز کزین منزل ویران برومراحت جان طلبم کز پی جانان برومبسا کس اندوه فردا کشیدندکی دی مردند و فردا را ندیدندنه پنداری که مرد اامتحان مردنمیرد گر چه زیر آسمان مردتو را شایان چنین مرگ است ورنهز هر مرگی که خواهی می توان مرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم