دختر ابوبکر (عایشه)، محبوب‌ترین همسر در نزد پیامبر


پیامبر با دختر ابوبکر ازدواج نمود. و او از میان تمام همسران پیامبر، در نزد او از همه محبوب‌تر بود. این چیزی است که هیچ یک از صحابه بجز حضرت عمر، از این فضیلت بهره‌مند نیست؛ اما دختر عمر، حفصه به پای عایشه نمی‌رسید، بلکه حتی پیامبر حفصه را طلاق داد و سپس به او رجعت نمود. هنگامی که سوده نوبت همبستری خود را با اجازة پیامبر به عایشه داد، پیامبر دو شب نزد عایشه می‌رفت . پس نسبت خویشاوندی ابوبکر با پیامبر به گونه‌ای بود که هیچ یک از صحابه چنان نبودند. از پیامبرِ راستگو به ثبوت رسیده که فرمودند: «فضل عائشه علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام» : «فضل و برتری عایشه بر سایر زنان همانند فضل و برتری ترید گوشت بر سایر غذاهاست». و در حدیث صحیحی که عمرو بن عاص آن را روایت کرده، آمده است که او گفت: «قلت یا رسول الله أی النساء أحب إلیک؟ قال: عائشة» : «گفتم ای رسول خدا، کدام یک از زنان در نزد تو از همه محبوب‌تر است؟ فرمود: عايشه».
عايشه همدم و همنشین و همراه پیامبر در اواخر نبوت و کامل شدن دین اسلام بود، از این‌رو درجة والایی از علم و ایمان برایش حاصل شده که برای کسانی که تنها در آغاز نبوت همراه پیامبر بودند، حاصل نشده است؛ زیرا عایشه بیشتر از همه به امت اسلام نفع رسانیده و علوم دینی و سنت‌هایی از پیامبر را به امت اسلام رسانیده که دیگران آن را نرسانده‌اند.


پیامبر با دختر ابوبکر ازدواج نمود. و او از میان تمام همسران پیامبر، در نزد او از همه محبوب‌تر بود. این چیزی است که هیچ یک از صحابه بجز حضرت عمر، از این فضیلت بهره‌مند نیست؛ اما دختر عمر، حفصه به پای عایشه نمی‌رسید، بلکه حتی پیامبر حفصه را طلاق داد و سپس به او رجعت نمود. هنگامی که سوده نوبت همبستری خود را با اجازة پیامبر به عایشه داد، پیامبر دو شب نزد عایشه می‌رفت . پس نسبت خویشاوندی ابوبکر با پیامبر به گونه‌ای بود که هیچ یک از صحابه چنان نبودند. از پیامبرِ راستگو به ثبوت رسیده که فرمودند: «فضل عائشه علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام» : «فضل و برتری عایشه بر سایر زنان همانند فضل و برتری ترید گوشت بر سایر غذاهاست». و در حدیث صحیحی که عمرو بن عاص آن را روایت کرده، آمده است که او گفت: «قلت یا رسول الله أی النساء أحب إلیک؟ قال: عائشة» : «گفتم ای رسول خدا، کدام یک از زنان در نزد تو از همه محبوب‌تر است؟ فرمود: عايشه».
عايشه همدم و همنشین و همراه پیامبر در اواخر نبوت و کامل شدن دین اسلام بود، از این‌رو درجة والایی از علم و ایمان برایش حاصل شده که برای کسانی که تنها در آغاز نبوت همراه پیامبر بودند، حاصل نشده است؛ زیرا عایشه بیشتر از همه به امت اسلام نفع رسانیده و علوم دینی و سنت‌هایی از پیامبر را به امت اسلام رسانیده که دیگران آن را نرسانده‌اند.
اهل سنت بر بزرگداشت و احترام و دوستی عایشه اتفاق نظر دارند. همچنین متفق‌اند که در میان زنان پیامبر، مادران مؤمنان، عائشه در نزد پیامبر از همه‌شان محبوب‌تر بوده و در نزد مسلمانان از همه‌شان احترام بیشتری دارد. در حدیث صحیح آمده است: «مسلمانان به وسیلة هدایایی که به یکدیگر می‌دادند، می‌خواستند که روزگاری همانند روزگار عایشه داشته باشند ، چون می‌دانستند که پیامبر تا چه حدی به او محبت می‌ورزيد. تا جایی که همسرانش بر آن رشک مي بردند و فاطمه را نزد پیامبر فرستادند تا به او بگوید: همسرانت از تو می‌خواهند که در حق دختر ابوبکر عدالت را رعایت نماید و بیش از حد به او محبت نورزد. پیامبر به فاطمه گفت: آیا دوست نداری آنچه را که من دوست دارم؟ فاطمه گفت: چرا دوست دارم. پیامبر فرمود: پس عایشه را دوست بدار». این حدیث در صحیح بخاری و مسلم وجود دارد . همچنین در صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر فرمودند: «یا عائشة هذا جبرئیل یقرأ علیک السلام قالت: و عليه السلام و رحمةالله، تری ما لا نری» : «ای عایشه، این جبرئیل است که بر تو سلام می‌کند. عایشه گفت: سلام و رحمت خداوند بر او باد! تو چیزی را می‌بینی که ما نمی‌بینیم». و پیامبر در بیماری‌اش که در آن فوت نمود می‌گفت: «أین أنا الیوم»: «امروز من کجایم»؟ خواست در نزد عایشه بماند . سپس از همسرانش اجازه گرفت که هنگام بیماری در خانة عایشه باشد. پس در خانة او بیمار شد و در آنجا ما بین بالای سینه و گردن عایشه و در دامن او وفات یافت . عایشه شخصی پر خیر و برکت برای امت پیامبر بود تا جایی که اسید بن حضیر هنگامی که خداوند آیة تیمم را به سبب عایشه نازل فرمود، گفت: «ای خاندان ابوبکر، این اولین خیر و برکت شما نیست (بلکه شما خیر و برکت زیادی داشته‌اید)، هیچ گاه امر ناخوشایندی برای تو پیش نیامده مگر آنکه خداوند در آن، خیر و برکتی را برای مسلمانان قرار داده است» . قبل از این آیه، آیات تبرئة عایشه از آن تهمتی که تهمت زنان به او بستند، نازل شد که خداوند با نازل کردن این آیات، عایشه را از بالای هفت طبقة آسمان هم مبرا نمود و او را از حمایت شدگان و نگهدارشدگان از فساد قرار داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم