پیام تبریک جمعی از جوانان طایفه ناروئی به مناسبت عملیات شهید اعظمبسم تعالی
سلام ودرود بر شما مجاهدین راه حق و باالخصوص امیرحاج محمدظاهربلوچ ما جوانان اهل سنت روستای حصاروئیه این عملیات موفقت آمیز را به شما تبریک می گوییم.
این اخوندهای ملعون فکر کردند که با شهید کردن امیر عبدالمالک می توانند جندالله را از بین ببرند غافل از اینکه کمی به معنی جندالله فکر کنند.
عبدالمالک یک فرد نبود بلکه یک تفکر بود شاید امیرعبدالمالک را شهید کردنداما تفکر او را چطور از بین می برند.
ما جوانان اهل سنت حصاروئیه که حدود دویست نفر هستیم و روز به روز به تعداد افزوده می شود به فضل الله، با مجاهد حاج محمدظاهربلوچ اعلام همبستگی می کنیم.و با جان ودل بر هر کار آماده ایم
به امیدپیروزی حق برباطل
یاشریعت یاشهادت
ابوعبدالمالک نارویی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم