شهيد عبدالمالک بلوچ يک سرمچار بود نه عامل بيگانگان


آن دسته از تحليلگران و سياسيون که به انتقاد مغرضانه و بر چسب زنی عادت دارند موضعگيری هايشان را در مورد شهيد عبدالمالک ريگی بخوبی سبک و سنگين کرده و بازنگری کنند. نه سال تمام که مبارزين بلوچستان در ميدان نبرد حضور داشته اند آقايانی از اروپا و امريکا بارها سواد و قلم زنی خويش را بر عليه شهيد عبدالمالک بکار بردند و خواسته يا ناخواسته هم صدا با اطلاعات و حکومت ايران عبدالمالک و مبارزان بلوچ را تروريست، وابسته به امريکا و عربستان می دانستند.آنهم بدون هيچ گونه مدرک يا فاکت مشخصی.چه بسا دوستانی که حتی يکبار از تروريسم مذهبی دولت ايران نگفته و نه نوشته اند اما متاسفانه چه قلم فرسايی هايی که بر ضد مبارزان بلوچ نکرده اند.لازم است دوستان تحليلگر و تئوريسين بنشينند و با خويشتن خويش صادق باشند و منصفانه بنگرند که چرا شهيد عبدالمالک ريگی بر بالای دار رفت؟چرا هر روز حد اقل يک جوان بلوچ حلق آويز می شود؟ چرا جنگی اعلام نشده و طولانی بر بلوچ وبلوچستان تحميل شده است؟ اگر اندگی بدون غرض به پديده و اسطوره عبدالمالک بنگرند در خواهند يافت که وی نه عامل امريکا بود ونه وابسته به عربستان. اگر با گذشته و تحليلهای غلط خويش مسئولانه برخورد کنند چه عيبی دارد که ذره ای به خويش و برخورد گذشته شان انتقاد کنند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم