اینک بلوچستان به جنگ است
  • در این دریای خون لاله زاراندر این دشت کویر سوگواراندر این جنگل سرای سربدارانچه راهی جز خروج سرمچارانبپا خیزید ای مردان بی باکدلاور مردمان خطه پاککه اینک وقت جنگی بی امان استحقوق و خون خلقم پایمال استچه گویم از کدامین درد فریادز خونابه ز این بیداد بیدادبیا بنگر که حق مادر این بودتعدی بر سر خواهر چنین بودچه شد آن یال و کوپالت دلاورصدای تیر و شلاقت دلاورچه شد آن تیغ تیز مرگبارتصدای بلبل خوشخوان یارتبیا بر خیز و شمشیرت بغرانبه تیغ تیزگردن را ببرانبتازان اسب عزت را که جنگ استکه اینک وقت بیداد تفنگ استبپا خیزید ای مردان بی باکدلاور مردمان خطه پاککه اینک بلوچستان به جنگ استنبردی پر خروش و بی درنگ است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم