دیگر بلوچستان پاک از سلیمانی ها و شهریاری ها و سایر مزدوران احمدی نژاد خواهد شد.


جوانان مبارز لشکر مالکی با تاکتیک های آتشین به زودی زابلی های جنایتکار را از سرزمین بلوچستان بیرون خواهند کشید دیگر بلوچستان پاک از سلیمانی ها و شهریاری ها و سایر مزدوران احمدی نژاد خواهد شد.

باید جوانان بلوچ در شهرهای بزرگ بلوچستان همانند : زاهدان ؛ چابهار ، سراوان ، ایرانشهر ، خاش و ... به گروه ضربت لشکر مالکی بپیوندند و خودشان را برای عملیاتهای پیچیده آماده کنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم